Watergebruik en lozingen door datacenters

Op 13 april j.l. heeft Water Natuurlijk (Hollands Noorderkwartier) vragen gesteld over het watergebruik en de lozingen door datacenters.

Op het bedrijventerrein Agriport in Middenmeer hebben Google en Microsoft een datacenter en er is een vergunning verleend door de gemeente voor een volgende vestiging en ook is de verwachting dat er nog eens vier datacenters bij zullen gaan komen. Een behoorlijk grote ontwikkeling in meerdere opzichten: bebouwing, landschap, natuur, ruimteverdeling, energie, water, etc.

Water Natuurlijk vindt het belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met ons zoete water, juist nu door klimaatverandering vaker (extreem) drogere perioden voorkomen.

Water Natuurlijk maakt zich zorgen of deze grootschalige ontwikkelingen voor de langere termijn wel goed zijn overwogen, voornamelijk als het gaat om het (zoet)watergebruik en de lozingen van koelwater. We kennen door klimaatverandering steeds drogere en warmere perioden en juist in die perioden hebben datacenters (extra) koelwater nodig. Hiervoor wordt drinkwater gebruikt (direct uit het IJsselmeer), dus daar gaan PWN en Rijkswaterstaat over. Maar het hoogheemraadschap gaat wel over de lozingen van het koelwater. Inmiddels blijkt uit de beantwoording van onze schriftelijke vragen (zie hier) dat de lozingen bestaat uit brijnwater: ingedikt restantwater met een hoger zoutgehalte dan normaal. Het hoogheemraadschap stelt dat deze lozingen geen invloed hebben op de verzilting in het gebied en dat dit water wordt geloosd op sloten die niet onder de zoetwatervoorraad vallen.

Water Natuurlijk heeft hierover inmiddels vervolgvragen gesteld om dit te laten verduidelijken (zie hier). Water Natuurlijk vindt het belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met ons zoete water, juist nu door klimaatverandering vaker (extreem) drogere perioden voorkomen. Daarnaast is onze waterkwaliteit van belang voor mens, dier en milieu en verdient het daarom de best mogelijk bescherming. Wij zullen hier dan ook altijd aandacht voor vragen en actie ondernemen wanneer wij zien dat ons schaarse water teveel bedreigd wordt.

Toon alle berichten in deze rubriek