Wegbeheer door waterschap overdragen aan gemeenten

wegen2In verschillende gemeenten beheert en onderhoudt het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de buitenwegen.

Die situatie is gegroeid vanuit het verleden, toen de waterschappen veel buitenwegen in eigendom hadden. Ongeveer de helft van de kosten voor het wegenbeheer wordt gedekt door de uitkering van het Rijk. Voor de rest moet het waterschap een bijdrage vragen aan de inwoners (wegenheffing). Omdat niet iedere gemeente haar wegentaak heeft overgedragen, wordt de rekening steeds bij slechts een deel van de inwoners neergelegd. Burgers uit andere gemeenten (waaronder de steden) betalen in dit systeem niet mee. Er is dus geen sprake van solidariteit. Om die reden vindt Water Natuurlijk, dat de wegen moeten worden overgedragen aan de gemeenten zelf. Het beste zou zijn om een wegenschap in het leven te roepen, samen met provincie en gemeenten; dan kan de rekening gelegd worden bij alle gebruikers. Wegen op dijken kunnen wel bij het waterschap in beheer blijven.

Daarnaast vindt Water Natuurlijk het belangrijk dat de bermen natuurvriendelijk zijn zodat deze met hun zaaisel de watergangen naast de wegen beschermen tegen vervuiling van weggebruikers. Bovendien ziet dit er een heel stuk mooier uit dan een berm met alleen gras en modder. Mooie bermen maken de leefomgeving aantrekkelijker!

wegen1

Toon alle berichten in deze rubriek