Vragen over vleermuizen zetten ze weer op de kaart.

In antwoord op vragen van Water Natuurlijk stelt het waterschap Hollandse Delta dat uit onderzoek van de omgevingsdienst is gebleken dat er geen vleermuizen voorkwamen in de gekapte bomenrij aan de Zuiderlandsezeedijk bij Oude-Tonge. Volgens het waterschap is er binnen de regels van de Wet Natuurbescherming gehandeld.

Uit tal van documenten blijkt dat er wel degelijk vleermuizen voorkwamen. De exploitant van de daar geplande windmolens moest zelfs een ontheffing aanvragen van de Wet Natuurbescherming voor het geval er per ongeluk een vleermuis door de wieken zou worden gedood. Dit terwijl een overheid als het waterschap kennelijk het leefgebied van de gehele populatie vleermuizen mag wegzagen.

Ook herplant van de omgezaagde bomen is hoogst onzeker blijkt uit de beantwoording van de vragen.

Joost Kievit MSc

 

Toon alle berichten in deze rubriek