Dijken ook voor vlinders en bijen

Water Natuurlijk is overtuigd van het belang van dijken voor biodiversiteit. Dat gaat prima samen met de bescherming tegen het water. Schriftelijke vragen naar aanleiding van recent onderzoek maakte duidelijk dat het waterschap daar aan gaat werken. Dat is goed nieuws.

Hollandse Delta

Rivieren en dijken kenmerken het waterschap Hollandse Delta. Wonen en werken onder de zeespiegel vraagt de nodige zorg voor de veiligheid. De dijken beschermen ons tegen overstromingen. Dat is een topprioriteit voor het waterschap vindt ook Water Natuurlijk.

Het waterschap beheert 776 kilometer waterkering. Dat is een enorme oppervlakte aan groen waar ook aan herstel van biodiversiteit kan worden gewerkt. De ligging en opbouw van dijken maken deze extra interessant daarvoor.

Er zijn verschillende omstandigheden waarvan veel plantensoorten kunnen profiteren. Zuidhellingen met een grote invloed van zon en warmte en noordhellingen met meer schaduw trekken verschillende soorten aan. De verschillen in grondsoort en vochtgehalte in een dijk zorgen ook voor meer variatie.

Rijke dijken

Meer plantensoorten zorgt weer voor een rijker insectenleven. Recent onderzoek in het project ‘Rijke dijken van de Delta’ toonde aan dat dijken heel belangrijk zijn voor insecten. Onderzoekers van EIS kenniscentrum Insecten troffen op 22 dijken 102 soorten bijen aan. Dit onderstreept het belang van dijken voor herstel van biodiversiteit.

Een publicatie hierover was voor fractievoorzitter Anne Mollema van Water Natuurlijk Hollandse Delta aanleiding om met schriftelijke vragen het onderwerp opnieuw aan de orde te stellen. Het beheer van dijken kan immers veel beter worden afgestemd op biodiversiteit en dat moet een plek krijgen in het nieuw groenbeleid.

Veiligheid en kosten

Meer plantensoorten op dijken verhoogt de veiligheid. Planten hebben een verschillend wortelgestel. Sommige gaan heel diep, andere wortelen breed uit. Er zijn er met lange dikke uitlopers of heel fijn vertakte worteltjes die in de buurt blijven. Met elkaar zorgen ze voor een dicht netwerk dat de bodem vastlegt en beschermt tegen erosie door eventuele golfslag. Werken aan biodiversiteit is dus ook werken aan extra waterveiligheid.

Sommige partijen in het bestuur van het waterschap beginnen altijd over de kosten en natuurlijk moet een overheid zuinig zijn met belastinggeld. Daar staat tegenover dat herstel van biodiversiteit van levensbelang is voor iedereen. De teloorgang van het insectenleven heeft ook grote economische gevolgen op korte en lange termijn. De productie van voedsel komt daardoor in gevaar. Als er aan herstel op dijken kan worden gewerkt, dan is dat verreweg de goedkoopste investering voor de samenleving. Er hoeft immers geen grond gekocht te worden. Veiligheid en biodiversiteit versterken elkaar.

Groener waterschap

Ons waterschap wordt stap voor stap groener. De discussies in het bestuur over het nieuwe groenbeleid duiden daar op. Er is nog wel weerstand maar de meerderheid van de Verenigde Vergadering vindt dat het waterschap zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid op moet pakken. Ook op het gebied van herstel van biodiversiteit.

Het antwoord van het college maakt duidelijk, dat ook het insectenleven op dijken de nodige aandacht krijgt in het groenbeleid. Hoe dat in de praktijk gaat is nog afwachten. Water Natuurlijk houdt de vinger aan de pols.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Pers
Toon alle berichten in deze rubriek