Klimaatmonitor

Water Natuurlijk geeft prioriteit aan het klimaatbeleid. We willen zo snel mogelijk energieneutraal zijn en zoveel als mogelijk bijdragen aan een circulaire economie. De Unie van Waterschappen rapporteert in de klimaatmonitor regelmatig de resultaten van het klimaatbeleid van de waterschappen. In de laatste monitor kwam het waterschap Hollandse Delta er niet goed uit. De zogenaamde CO2-foot print was sterk gestegen.

Hoe kan het zijn dat ze beleid voert om de CO2-uitstoot te verminderen en dat het dan juist stijgt. Reden voor onze fractie om vragen te stellen. Met name de uitstoot gekoppeld aan het gebruik van elektriciteit was van 2016 tot en met 2018 ongeveer verdubbeld. Dat vroeg om een verklaring.

Uit de beantwoording van het bestuur blijkt dat de ingekochte stroom afkomstig was van Scandinavische waterkracht. Aanvankelijk werd deze stroom als groen aangemerkt, maar inmiddels wordt dit als grijze stroom gezien, vandaar de sterke stijging. Met ingang van 2019 wordt stroom van windmolens gebruikt en dat zal een sterke daling van de CO2-uitstoot te zien geven.

Overigens presteert ons waterschap goed op het klimaatbeleid.

Joost Kievit MSc

Beantwoording vraag Mollema_Water_ Natuurlijk Klimaatmonitor

Toon alle berichten in deze rubriek