Vlindervriendelijke veiligheid

Mede op aandringen van Water Natuurlijk werd na een dijkversterking bij ’s-Gravendeel een deel van het talud ingezaaid met wilde plantensoorten. Het leverde het waterschap Hollandse Delta zowaar een prijs op.

Dijkversterking

De Gorsdijk bij ’s-Gravendeel bleek niet meer te voldoen aan de normen voor de veiligheid. Daarom werd versterkingsproject in gang gezet. Een miljoeneninvestering waarna een deel van de dijk weer voor 50 jaar veilig wordt geacht. Het binnentalud is verstevigd en de dijk kreeg een nieuwe kleilaag.

Gebruikelijk wordt de dijk bij de afronding van een project ingezaaid met een grasmengsel. Nu werd een deel ingezaaid met zaad van wilde plantensoorten. Doordat verschillende soorten een verschillen wortelgestel hebben, ontstaat ondergronds een fijn vertakt en diepgaand stelsel van wortels dat maakt dat de vegetatiemat beter bestand is tegen golfslag.

Stroomdal flora

Het gebruikte mengsel bestond uit soorten die behoren tot de stroomdalflora. Dit zijn plantensoorten die van nature thuishoren in het stroomgebied van onze grote rivieren. Ook in de Hoeksche Waard worden deze soorten nog aangetroffen. Zoals de Margriet, Knoopkruid, Wilde marjolein en Wilde peen. Zo’n bloeiende dijk is een prachtig gezicht. Een echte aanwinst voor natuur en landschap.

Pro flora et securitate

Vorig jaar kreeg het waterschap Hollandse Delta van scheidend voorzitter van de Unie van Waterschappen Peter Glas de onderscheiding Pro flora et securitate uitgereikt. Deze prijs wil stimuleren dat natuur in de vorm van wilde planten worden gecombineerd met veiligheid. Ons waterschap heeft hierin een stap gezet en dat verdient een compliment. Gebleken is namelijk dat een grotere variatie aan plantensoorten op een dijk de erosiebestendigheid verbetert.

Vlinderparadijs

Eind mei bepaalden vooral de bloeiende Margrieten het beeld en nu zijn dat de Wilde peen met het Knoopkruid. Ook de insecten hebben de dijk gevonden. Het wemelt er van bijen, hommels, zweefvliegen en vlinders. Vele honderden vlinders zoals Atalanta, Distelvlinder, Kleine vos, Icarus blauwtje, Luzernevlinder en Hooibeestje zijn gezien. Heel bijzonder is dat zich een grote populatie van de Koninginnenpage heeft gevestigd. Tientallen exemplaren van deze soorten zijn er gezien, net zo als de eieren en rupsen. Deze vlindersoort heeft de Wilde peen als voedselplant. Deze Koninginnenpage zet eieren af op de peen en vervolgens leven de rupsen van deze plant. Dit is zeldzaam in Nederland en daar moeten we zuinig op zijn.

Hoe verder?

Duidelijk is dat op eenvoudige wijze door een waterschap gewerkt kan worden aan herstel van biodiversiteit. Dit kan al heel snel tot spectaculaire resultaten leiden. Het is nu zaak door een goed beheer de natuurwaarde en dus ook de veiligheid van die dijk in stand te houden en verder te ontwikkelen. Water Natuurlijk maakt zich hier sterk voor en wil nu dat het opnieuw inzaaien na werkzaamheden standaard met een mengsel van plantensoorten gebeurt die van nature thuishoren in de omgeving.

Joost Kievit Msc

Koninginnenpage
Koninginnenpage
Toon alle berichten in deze rubriek