Vragen over bermbeheer

De fractie Natuur in het bestuur van het Waterschap Hollandse Delta stelde begin juli onderstaande schriftelijke vragen aan het college van dijkgraaf en heemraden over het ecologisch bermbeheer.

Geacht College,

De bermen van de 2e Kruisweg bij ‘s-Gravendeel worden door het waterschap al een aantal jaren ecologisch beheerd. Er zijn ook al duidelijke resultaten. De berm ziet er kleurrijk uit en er is een mooie variatie aan plantensoorten, zoals rolklaver, wilde cichorei, duizendblad, margriet etc. Ook voor het insectenleven is dit een aanwinst. Na het maaien wordt het maaisel afgevoerd. Een goed beheer in onze ogen.

Echter bij het onderhoud van de wegsloot wordt maaisel en slootvuil alsnog op de ecologisch beheerde berm gedeponeerd. Zo wordt het beleid voor het bermbeheer teniet gedaan door de uitvoering van het beleid voor het onderhoud van de watergang en werken onderdelen van de waterschaporganisatie kennelijk langs elkaar heen.

De fractie Water Natuurlijk heeft de afgelopen jaren bij herhaling vragen gesteld over deze kwestie. Steeds was de reactie dat dit niet de bedoeling was en soms werd het maaisel alsnog opgeruimd. Op 14 augustus 2018 antwoordde heemraad P. Robijn onder andere het volgende:

Als bovenstaande locaties zijn geĂŻnventariseerd kunnen deze watergangen voor de volgende keer/volgend jaar standaard worden opgenomen voor maaien en direct opruimen van het slootvuil zodat dit niet meer op de ecologisch berm terecht komt.

Afgelopen week hebben wij gezien dat wederom slootvuil op deze ecologisch beheerde berm is gedeponeerd. Het is frustrerend te moeten constateren dat we het al jaren eens zijn dat dit ongewenst is, dat hier toezeggingen over worden gedaan en dat het kennelijk niet lukt om dit tot praktische uitvoering te brengen.

Vragen:

  1. We verzoeken om opheldering hoe het kan dat slootvuil op ecologisch beheerde bermen wordt gestort? Hoe en wat wordt hierover gecommuniceerd tussen onderdelen van het waterschap en met aannemers?
  2. Worden dit soort misstanden niet gesignaleerd door medewerkers van het waterschap en vervolgens opgelost?
  3. We vragen opheldering over hoe het kan dat toezeggingen van het dagelijks bestuur aan de Verenigde Vergadering  niet tot uitvoering komen?

 

Gemaaide berm Tweede Kruisweg
Gemaaide berm Tweede Kruisweg
Toon alle berichten in deze rubriek