Start van een nieuw jaar

Mattheu Paapst
Op 26 februari jongstleden was de eerste vergadering van het Algemeen Bestuur van Waterschap Hunze en Aa’s in het nieuwe jaar. Dat moment viel voor ons als fractie ook samen met de start van een nieuwsbrief voor leden en geïnteresseerden. Een nieuwsbrief waarin we aangeven met welke dossiers we ons bezighouden, welke standpunten we daarin innemen, maar ook een nieuwsbrief waarin we onze successen zullen benoemen. Als grootste partij hebben we na de verkiezingen van maart vorig jaar aan de wieg gestaan van de huidige coalitie waarin we samenwerken met Geborgd ongebouwd, PvdA en Christen Unie. Met Inge Eshuis hebben we een stevige vertegenwoordiging binnen het Dagelijks Bestuur, en met het coalitieakkoord “Door water verbonden” zijn we erin geslaagd om veel punten vanuit ons verkiezingsprogramma daadwerkelijk te gaan realiseren. We verwachten daar de komende drie jaren nog veel over te kunnen melden. Desondanks zullen er zich ook compleet nieuwe vraagstukken aan gaan dienen; Vraagstukken waar de fractie u niet alleen over wil gaan informeren, maar waarbij we u ook nadrukkelijk willen uitnodigen om zelf daaraan bij te dragen. Bijvoorbeeld als lid van de schaduwfractie. Op 13 maart en vervolgens weer op 17 april vergaderen we om 16.00 uur bij het waterschapshuis te Veendam. U bent van harte welkom!

Mathieu Paapst

fractievoorzitter

Toon alle berichten in deze rubriek