Coalitieakkoord op stoom

Op 17 november zijn de najaarsrapportage 2021 en de begroting 2022 vastgesteld in het Algemeen Bestuur. De najaarsrapportage en de begroting laten zien dat veel van de afspraken uit het coalitieakkoord ‘Door water verbonden’ inmiddels zijn gerealiseerd. Ik noem een paar voorbeelden:

We gebruiken de eigendommen van het waterschap steeds vaker voor de opwekking van duurzame energie, zoals zonnepanelen. De eigen uitstoot van CO2 is enorm verminderd. Bij de rioolwaterzuiveringen wordt gekeken hoe we medicijnresten kunnen verwijderen. Voor de veenoxidatiegebieden wordt een aanpak gemaakt in overleg met provincie, gemeenten en landeigenaren. We werken er hard aan om vissen te beschermen tegen schade bij gemalen. Ook worden er plaatsten aangewezen waar wild het water uit kan klimmen, zodat het niet verdrinkt. De onderwerpen biodiversiteit en duurzaamheid staan stevig op de agenda. Akkerranden, natuurlijke oevers en beekherstel zorgen voor schoner water en het vasthouden van water. De nieuwe dijk langs de Eems-Dollard wordt een bijzondere duurzame en groene dijk.

We zijn echter nog lang niet klaar. In de nieuwe begroting 2022 staan daarom meer maatregelen. Deze komen uit het nieuwe waterbeheerprogramma 2022-2027 dat in december wordt vastgesteld.
In dit waterbeheerprogramma staan veel extra maatregelen op het gebied van het schoner maken van het water, een wettelijke taak (de Kaderrichtlijn Water). Ruim 29 miljoen euro is daarvoor begroot voor de komende jaren. Het is geen gemakkelijke taak, vooral omdat we als waterschap niet overal invloed op hebben, zoals de vervuiling door ‘gewasbeschermingsmiddelen’. Vaak is eerst onderzoek nodig voordat tot ingrepen kan worden overgegaan. Zoals bij het Anloërdiep dat minder diep gemaakt is, zodat het water langzamer wegstroomt. De proef daar blijkt goed uit te pakken, zodat we deze methode ook bij het Zeegserloopje en het Taarlooschediep kunnen toepassen.

De financiële situatie van het waterschap is daarbij gezond en de lastenstijging blijft beperkt. De zuiveringsheffing kan zelfs iets dalen. Al met al zijn we blij met de voortgang van het werk en kijken we uit naar een nieuw jaar vol uitdagingen voor water en natuur.

Het Anloërdiepje
Bron: https://www.staatsbosbeheer.nl/Routes/drentsche-aa/wandelroute-anlooer-diep

Joke Leenders

Toon alle berichten in deze rubriek