Water Natuurlijk en Energiebesparing

Wij hebben als fractie van Water Natuurlijk in waterschap Hunze en Aa’s in oktober 2017 een motie ingediend om zuiniger om te gaan met energie. Het resultaat was dat het algemeen bestuur onze motie heeft overgenomen. Daardoor kan daadwerkelijk worden gewerkt aan energiebesparing. Mooi meegenomen is dat kosten worden bespaard op de lange termijn. De motie is een vervolg op het energieakkoord dat in mei 2016 werd vastgesteld. Daarmee is een belangrijke stap gezet voor het waterschap om klimaatbestendig te werken. Het is een mooie opdracht voor het dagelijks bestuur om de motie uit te werken.

Door het aannemen van onze motie zal waterschap Hunze en Aa’s 30% van het energieverbruik zelf gaan opwekken. Bovendien zal 40% op energie worden bespaard. Beide energiedoelen kunnen worden bereikt door “Werk met werk te maken”. Wij juichen het toe dat aansprekende ideeën van medewerkers van het waterschap gehonoreerd worden. Het waterschap zal deelnemen aan duurzame initiatieven van derden.

Heel mooi vinden wij dat in diverse projecten wordt geïnvesteerd. Voorbeelden zijn een duurzaam en energiezuinig nieuw laboratorium, kleine windmolens bij bijvoorbeeld gemalen, en zonnepanelen op het parkeerterrein van Hunze en Aa’s. Vaak zijn verschillende afdelingen en organisaties betrokken bij energiemaatregelen. Wij hebben daarom gevraagd stevig in te zetten op samenwerking. Het uiteindelijk doel is dat deze klimaatmaatregelen leiden tot minder kosten.

Wij zijn als fractie Water Natuurlijk in Hunze en Aa’s verheugd over het bereikte resultaat! We zullen de voortgang in de gaten houden en berichten over de genomen stappen.

Toon alle berichten in deze rubriek