Fractie Hunze en Aa’s

De onderstaande bestuursleden van Hunze en Aa’s vertegenwoordigen Water Natuurlijk:

Inge Eshuis
Dagelijks Bestuurslid
Portefeuille: Beleid, projecten en laboratorium (BPL) voor gebied Noord. Hierin onder meer: veiligheid, watersystemen, Wadden (Eems en Dollard), stedelijk waterbeheer, waterketen, dierenwelzijn, duurzaamheid, energie, klimaat, veenoxidatie, KRW, deltaprogramma zoetwater, deltaprogramma ruimtelijke adaptatie, Beheerprogramma 2022-2027, coördinerend portefeuillehouder innovatie.
Mathieu Paapst
Fractievoorzitter Algemeen Bestuur
Commissie financiën en algemene bestuurszaken (FAZ).
Joke Leenders
Algemeen Bestuurslid
Commissie veilig, voldoende en schoon water (VVS).
Marieke Creemer
Algemeen Bestuurslid
Commissie beleid, projecten en laboratorium (BPL).
Menno Visser
Algemeen Bestuurslid
Commissie financiën en algemene bestuurszaken (FAZ).
Waterschap Hunze en Aa’s valt onder de regio Noordoost.

Voorzitter van het regiobestuur is Tineke van der Schoor, secretaris en contactpersoon is Martha Buitenkamp.

mail: m.buitenkamp@anantis.nl of telefoon: 06 21578477

Toon alle berichten in deze rubriek