Natuurlijk waterpeil Westpolder-Oosterland-Vestdijklaan

De provincies Groningen en Drenthe hebben op voorspraak van Water Natuurlijk in Hunze en Aa’s  besloten om de polder Oosterland te bestemmen voor natuur.

Aanleiding is de vaststelling van het peilbesluit Westerpolder-Oosterland-Vestdijklaan (Haren). Het voorstel (april 2018) was om het winterpeil en het zomerpeil te verlagen. Maar dat was geen oplossing voor de agrariër (bodem te nat) en ook niet voor Natuurmonumenten (te droog). Bovendien is het een veengebied. Door veenoxidatie zou het maaiveld verder dalen en de voorgestelde aanpassing is voor het klimaat niet verantwoord. Daarom heeft de fractie van Water Natuurlijk gepleit voor uitstel van de vaststelling van het peilbesluit.

De fractie is verheugd over het uitstel van het peilbesluit. De beide provincies en het waterschap zoeken nu naar oplossingen voor de grondeigenaar.

 

Toon alle berichten in deze rubriek