Onderhoud aan de watergangen en waterkeringen

Foto van het Ruiten-Aa kanaal in Veelerveen
Het Ruiten-Aa kanaal in Veelerveen

In de wereld van onderhoud is veel veranderd. Vroeger was het vooral een zaak van kaal halen zodat het water onbelemmerd door kon stromen. Nu worden ecologische ontwikkeling en natuur steeds belangrijker. AB-lid Joke Leenders bericht.

Vanuit mijn keukenraam zie ik het nu 100-jarige Ruiten-Aa kanaal liggen met in de winter nog prachtige rietkragen. Aan mijn kant staan ze er nog, aan de overkant zijn ze gemaaid. Dat om en om maaien is beleid van het waterschap. Mijn buurjongen probeerde van de zomer nog in zijn ijver om ook mijn kant kort te maaien. Maar gelukkig heb ik dat voorkomen met een vriendelijk verzoek om dat met rust te laten. Voor de vogels is het riet een goede schuilplaats. In juni 2019 is het Definitief Onderhoudsbeheerplan Watergangen en waterkeringen behandeld in de commissie VVSW en vastgesteld in het AB. Het moet nu voldoen aan de nieuwe Wet natuurbescherming en de Gedragscode voor waterschappen. Dat betekent: onderhoud is nodig, maar er is een zorgplicht voor beschermde dieren en planten. Dat doet het waterschap door een ‘habitat’ benadering; de leefomgeving van dieren en planten wordt beschermd. Dus taluds worden ‘om en om’ gemaaid en de begroeiing in talud en bodem blijft zo mogelijk staan. Natuurlijk zijn er nog verbeteringen mogelijk: Laten we het maaisel liggen zoals nu het geval is of benutten we dat voor bijvoorbeeld bodemverbetering of biogas? Kunnen we de onderhoudspaden zo beheren dat deze meer natuurwaarde krijgen? En doen we genoeg met de geluiden ‘uit het veld’? Het plan is definitief maar dat relativeer ik graag. U vindt het plan op de site hunzeenaas.nl. Of via deze link.

Het Ruiten-Aa kanaal in Veelerveen.

Door: Joke Leenders, voorzitter en lid commissie VVSW, Voldoende, Veilig en Schoon Water.

Toon alle berichten in deze rubriek