Problemen bij het Noordelijk Belastingkantoor

Menno VisserHet klonk zo mooi: een kostenbesparing op het innen van belastingen in het Noorden door samen te werken. Het liep anders. Het Noordelijk Belastingkantoor zit met een strop van 3 miljoen en de ICT-problemen lijken voorlopig nog niet opgelost. Het Waterschap Hunze en Aa’s is een van de deelnemers in het Noordelijk Belastingkantoor. Waar ging het mis en komt het goed?

De gemeente Groningen en de drie noordelijke waterschappen, Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân, beginnen in januari 2018 via een gemeenschappelijke regeling met een nieuwe organisatie, het Noordelijk Belastingkantoor. Doel: het innen van belastingen goedkoper maken door samenwerking. Andere gemeenten moeten in de toekomst kunnen aanhaken zodat de kosten per deelnemer nog verder omlaag kunnen.

In januari 2018 gaat het kantoor van start. Vanaf het begin maakt het kantoor gebruik van ICT-voorzieningen bij de gemeente Groningen. Voor een nieuw systeem voor het heffen en innen van de belastingen wordt GouwIT, een bedrijf in Zaltbommel gespecialiseerd in belastingsystemen, ingeschakeld. Daar beginnen de problemen. Eind vorig jaar gaat de ingebruikname van het GouwIT-systeem moeizaam. Het systeem is niet op tijd klaar, functioneert slecht en voldoet niet aan de gestelde eisen.

Het gevolg: inwoners krijgen te maken met chaos. Bij het opleggen van de belastingaanslagen worden duizenden fouten gemaakt en er ontstaan grote achterstanden bij de afhandeling. De hoge werkdruk leidt tot veel langdurig zieken, ongeveer zes procent. Het Noordelijk Belastingkantoor moet extra personeel inhuren om achterstanden handmatig weg te werken. In januari verschijnt een rapport van kantoor Verdonk Klooster & Associaties (VKA) naar de risico’s van de ICT-problemen bij het Noordelijk Belastingkantoor. Volgens het rapport werkt het systeem van GouwIT nog altijd niet naar behoren en is er geen zicht op wanneer het wel goed gaat werken.

Momenteel zijn we in een rustiger vaarwater gekomen. Er is op bestuurlijk niveau structureel overleg met alle stakeholders, waaronder ook de noordelijke provincies. Hier zijn stevige afspraken gemaakt om de problemen te kunnen oplossen. Via deelname van onze vertegenwoordiger in het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor, DB-lid Fien Heeringa, aan deze overleggen houden we de vinger aan de pols.

Lees verder op:

https://www.dvhn.nl/groningen/Reconstructie-duizenden-fouten-met-aanslagen-dit-is-er-mis-bij-het-Noordelijk-Belastingkantoor-24793990.html

Menno Visser

Toon alle berichten in deze rubriek