Rekenkamercommissie bij het waterschap?

Menno VisserTransparantie en verantwoording en de rekenkamerfunctie” – een veel belovende titel van een stuk dat naar de auditcommissie van het algemeen bestuur is gezonden. Water Natuurlijk vond de notitie niet compleet en deze leek er op gericht te zijn om geen rekenkamercommissie in te stellen. AB-lid Menno Visser bericht.

In de auditcommissie van september is een notitie besproken over voor- en nadelen van een rekenkamercommissie voor het waterschap. In de samenvatting staat:

In het coalitieakkoord 2019 – 2023 “Door water verbonden“ is aangegeven dat onderzocht wordt of we verder gaan met een vorm van rekenkamerfunctie, zoals thans vormgegeven door de Audit Commissie, dan wel een separate rekenkamer gaan instellen. Afhankelijk van het gewenste doel, nut en noodzaak kan het algemeen bestuur een andere invulling dan de huidige overwegen. In dit bestuursvoorstel is ten behoeve van de discussie in het algemeen bestuur, een aantal overwegingen opgenomen die een rol kunnen spelen bij het al dan niet wijzigen van de huidige invulling van de rekenkamerfunctie.

De complete notitie is te vinden op de website van het waterschap.

In het coalitieakkoord is op verzoek van Water Natuurlijk een passage opgenomen om te onderzoeken of we verder gaan met (een vorm van) rekenkamerfunctie of rekenkamer. Met deze notitie lijkt de rekenkamercommissie te worden afgeserveerd. Gezien ook de incompleetheid ervan is de notitie niet in het algemeen bestuur besproken. Afgesproken is dat alle fracties de tijd krijgen om informatie te verzamelen over dit thema. We verwachten dat de notitie in de komende maanden opnieuw aan de orde zal komen.

Menno Visser, lid commissie financiën en algemene zaken

Toon alle berichten in deze rubriek