Water Natuurlijk is trots op robuust waterbeheerprogramma 2022-2027

Niet te nat, niet te droog; Schoon en gezond; Goed voor nu, goed voor later; Wonen, werken én beleven: Dat zijn de vier thema’s van het nieuwe waterbeheerprogramma 2022-2027 dat het bestuur van Hunze en Aas eind vorig jaar heeft vastgesteld. Zo’n waterbeheerprogramma is een wettelijk vereiste voor ieder waterschap. Water Natuurlijk is trots op dit programma. Het laat zien dat er hard gewerkt wordt aan ‘robuust’ waterbeheer dat behalve veilig ook ecologisch gezond is en klimaatbestendig. Een groot deel van de taken van het waterschap liggen inmiddels op het gebied van de Kaderrichtlijn Water en de aanpassing aan de klimaatveranderingen. Ook staan duurzaam energiebeleid en het vergroten van de biodiversiteit nu stevig op de agenda. Wel wordt ons geduld soms op de proef gesteld bij onderwerpen waar eerst nog onderzoek nodig is en veel overleg, voordat tot maatregelen overgegaan kan worden. Zoals bij de veenoxidatie en de verwijdering van medicijnresten. Neemt niet weg dat dit een mooi programma is, passend bij de uitdagingen van dit waterschap en de omgeving waarin het werkt. 

De publieksversie staat nu op de site van Hunze en Aas: https://www.hunzeenaas-waterbeheerprogramma.nl

 

Toon alle berichten in deze rubriek