Water Natuurlijk zoekt kandidaten verkiezingen ’23

Heb jij passie voor Water en Natuur? Dan zoeken wij jou! 

Water Natuurlijk is de groenste waterschapspartij van Nederland, en de grootste lokale partij! Wij zijn op zoek naar goede kandidaten voor de waterschapsverkiezingen in maart 2023. Wat voor jou?

Water Natuurlijk is een onafhankelijke vereniging, opgericht door de provinciale Natuur- en Milieufederaties, Sportvisserij Nederland en Natuurmonumenten. Daarnaast zijn er veel groene, recreatie- en milieuorganisaties die ons steunen. Een aantal partijen die zelf niet meedoen aan de waterschapsverkiezingen, zoals GroenLinks en D66, adviseren hun kiezers om op Water Natuurlijk te stemmen. Zij ondersteunen ons, maar wij vertegenwoordigen deze partijen niet. Wij staan voor onze onafhankelijke positie. 

Onze fracties zijn lokaal en regionaal georganiseerd. Binnen elk waterschap hanteren wij onze lokale standpunten. We werken regionaal samen om zoveel mogelijk te bereiken. 

Onze kandidaten hebben verschillende (politieke) achtergronden, velen zijn bij geen enkele reguliere politieke partij aangesloten. Water Natuurlijk overstijgt partijbelangen en vraagt samenwerking in een groenblauwe beweging. Wat ons bindt is een passie voor landschap, natuur, duurzaamheid, cultuurhistorie, en genieten van recreatie op en rond het water. 

Waterschap Noorderzijlvest
In het algemeen bestuur van Noorderzijlvest zijn wij met 5 personen vertegenwoordigd: Elze Reitsema, Titus Franzen, Paul Tameling, Doede de Vries en Arie van Wijk. De fractie wordt ondersteund door Lieselot Smilde. Daarnaast zijn wij in het dagelijks bestuur vertegenwoordigd door Jeroen Niezen. 

Waterschap Hunze en Aa’s
In het algemeen bestuur van Hunze en Aa’s zijn wij met 5 personen vertegenwoordigd: Inge Eshuis, Joke Leenders, Marieke Creemer, Menno Visser en Lidy Kuiper. Inge Eshuis vertegenwoordigt de fractie in het Dagelijks Bestuur.

Nader kennis maken?
Om de belangen van natuur, milieu en landschap nog meer kracht bij te zetten willen we onze vertegenwoordiging in Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s natuurlijk uitbreiden! Water Natuurlijk is daarom op zoek naar kandidaten. Is dit wat voor jou? Of heb je nog vragen? We spreken je graag!

Voor vragen kun je terecht bij  bij onze fractievoorzitters Elze Reitsema (e.reitsema@noorderzijlvest.nl) en Joke Leenders (j.leenders@hunzeenaas.nl).   Van het regiobestuur van kunt je contact opnemen met  Tineke van der Schoor, tel 06-10235466, of via email op waternatuurlijk.noordoost@gmail.com

Ook kun je het contactformulier op onze website gebruiken.

Nog geen lid van Water Natuurlijk? Meld je via de landelijke website www.waternatuurlijk.nl aan bij de grootste waterschappartij van Nederland! 

Met vriendelijke groet,

Regiobestuur Water Natuurlijk Noord Oost

Toon alle berichten in deze rubriek