Water Natuurlijk stelt vragen over toepassing van CO2 bindende mineralen

Er zijn mineralen die CO2 kunnen binden zoals Olivijn en Basalt.  Water Natuurlijk vroeg zich af of dit soort mineralen ook bij het waterschap toegepast kunnen worden en stelde schriftelijke vragen.

Uit de antwoorden bleek van deze mineralen nog niet worden toegepast bij het waterschap Hunze en Aa’s en ook niet bij andere waterschappen.  Wel loopt er bij Rijkswaterstaat een veldproef met Olivijn via onderzoeksinstituut Deltares. Er wordt een proefterrein ingericht om de CO2 afvang te kunnen meten. Omgevingsvariabelen zoals water en zuurgraad zijn belangrijke onderzoeksthema’s. De uitloging van nikkel is een mogelijk risico voor de toepassing van Olivijn in de nabijheid van water.

Bij Basalt wordt als voordeel genoemd dat dit voedingsstoffen bevat die plantengroei ten goede komt. Overmatige plantengroei is echter bij het waterschap niet wenselijk.

Het waterschap kan op dit moment de kansen en bedreigingen van CO2 bindende mineralen als toepassing niet overzien. Daarom worden de onderzoeken in het land gevolgd. Mocht dit kansrijk blijken dan kunnen het waterschap de toepassing alsnog overwegen.

Olivijn

Olivijn

Toon alle berichten in deze rubriek