Waterschappen aan de bak bij handhaving mestfraude

Mestfraude leidt tot milieuschade

 

Plan van aanpak mestfraude

Naast een grote groep integere ondernemers in de mestketen, hebben we helaas ook te maken met ondernemers die doelbewust frauderen met mest. Deze fraudeurs zitten door de hele mestketen. De fraude leidt onder andere tot milieuschade, een slecht imago en oneerlijke concurrentie. Dat constateren Land- en Tuinbouw Organisatie LTO, de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), Rabobank, CUMELA en Transport en Logistiek Nederland (TLN) in een plan van aanpak om de mestfraude te bestrijden. Ze vinden dat ze te lang alleen hebben gekeken naar de rol van de overheid in regelgeving, controle en handhaving. Die rol blijft nodig, maar het hoort niet meer dan normaal te zijn dat ondernemers zich aan regelgeving houden en elkaar daarop aanspreken. Om zichtbaar te maken wie zich aan de regels houdt en wie niet, komt er een kwaliteitskeurmerk voor alle ondernemers binnen de mestketen.

Taskforce

De minister van LNV spreekt in een brief aan de Tweede Kamer van een goede eerste stap. De overheid zet in op meer gericht toezicht en handhaving in de gebieden waar mestfraude vaker voorkomt. Hiervoor zal intensief worden samengewerkt met provincies, gemeenten en waterschappen en de omgevingsdiensten. Als er fraude wordt geconstateerd is in veel gevallen veel (personele) inzet nodig om daadwerkelijk tot vervolging over te kunnen gaan. Daarom wordt met alle betrokken partijen, waaronder het Openbaar Ministerie, bekeken of hiervoor zogenoemde taskforce een opgezet kan worden.

Rol Waterschappen

Peter Glas, watergraaf van waterschap De Dommel, noemde de aanpak van de mestfraude een maatschappelijke uitdaging van formaat. Ook de waterschappen moeten daarbij een rol spelen. Ze moeten de waterkwaliteit analyseren en de resultaten frequent online zetten, ze moeten een gecoördineerde milieuhandhaving uitvoeren, en ervoor zorgen dat akkerranden vrij blijven van bemesting.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Toon alle berichten in deze rubriek