Meer water en groen in stad en dorp

Sittard

Hevige regenbuien zorgen voor wateroverlast in dorpen en steden en voor erosie in ons mooie Heuvelland. Waterberging zal moeten voorkomen dat bij extreme neerslag veel regenwater via de riolering afgevoerd moet worden.

Sittard

Naast wateroverlast krijgen we steeds vaker te maken met extreme droogte en hitte.
Het teveel aan neerslag in met name de winter dient meer vastgehouden te worden en als strategische voorraad te dienen voor tijden van droogte.

Met alle Limburgse gemeenten worden concrete afspraken gemaakt over de realisatie van groen-blauwe structuren in hun gemeente.

Ook particulieren kunnen hun steentje bijdragen door de aanleg van groene daken, het afkoppelen van regenwater en het vervangen van grind en tegels in tuinen door groen.
Dat ziet er ook nog eens mooi uit!

2 Reacties op “Meer water en groen in stad en dorp”

 1. Platte daken benutten bestaat al een tijdje. Wat opvalt is dat er door heel Nederland in grote steden als Amsterdam, Eindhoven, Utrecht enz. subsidie wordt gegeven op groene daken maar niet in Limburg. Waarom niet?

  groet

  Elbert den Boer

  1. Dank voor je reactie en fijn dat je betrokken bent bij het waterbeheer anno 2019. Hierbij kort de reactie van Water Natuurlijk Limburg.
   Wij zijn het met je eens zijn dat groene daken een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het vasthouden van water in de bebouwde omgeving en het tegengaan van hittestress in onze steden en dorpen. Ook afkoppelen van regenwater van het riool kan de wateroverlast in regenperiodes verminderen en zorgen dat water beschikbaar blijft voor droogteperiodes.

   Gemeenten bepalen echter zelf of ze subsidieregelingen instellen voor groene daken en afkoppeling. Helaas zijn er inderdaad geen gemeenten in Limburg die een subsidie voor groene daken kennen en slechts enkelen met een subsidie voor afkoppeling.
   Waterschap en provincie kunnen dat niet afdwingen doch slechts stimuleren. Bovendien kunnen gemeenten zelf ook het goede voorbeeld geven bij hun eigen gebouwen, zoals het waterschap dat ook gaat doen bij het hoofdkantoor in Roermond.

   Wij vinden het belangrijk dat het waterschap in zijn contacten met gemeenten aan gaat dringen op een dergelijke aanpak. Water Natuurlijk Limburg vindt dat het waterschap een meer pro-actieve houding dient aan te nemen. Of daar ook een meerderheid voor is blijkt bij de verkiezingen op 20 maart as.

   Ron De Cock

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Toon alle berichten in deze rubriek