Mestlozing in zijbeek van de Geul

Naar aanleiding van een op 6 januari 2020 geconstateerde mestlozing op een zijbeek van de Geul aan de Belgische zijde (Thunisbach, gemeente Plombieres) heeft de fractie van Water Natuurlijk de volgende vragen gesteld aan het Dagelijks Bestuur van het Waterschap.
1. Is deze lozing bekend bij het Waterschap Limburg?
2. Welke maatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat de mest zich naar Nederland verplaatst?
3. Hebt u reeds contact gehad met de Belgische collega’s? Zo ja wat was de uitkomst van dat overleg? Zo nee, waarom niet?
4. Het seizoen breekt weer aan waarin alle tanks zo aan het einde van de winter vol zitten met mest. De kans is aanwezig dat zich de komende weken meer van dit soort situaties voordoen. Welke acties heeft u ondernemen in Nederland dan wel in samenspraak met de Belgische collega’s om deze situatie te voorkomen?
5. Nu het zich laat aanzien dat dergelijke lozingen helaas vaker voorkomen is de vraag gerechtvaardigd welke stappen gezet worden in meer structurele zin om dergelijk situaties te voorkomen.
6. Bent u bereid om het AB pro-actief te informeren over de aard en omvang van de lozing en de stappen die het waterschap gezet heeft naar aanleiding van deze lozing?

De fractie verwacht dat het Dagelijks Bestuur de vragen snel zal beantwoorden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Toon alle berichten in deze rubriek