Pilot akkerrandbeheer

De waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei willen gaag dat agrariƫrs bijdragen aan het waterbeheer door middel van het beheer van akkerranden. Beide waterschappen gaan daarvoor een pilot uitvoeren in samenwerking met de agrariƫrsorganisatie Natuurrijk Limburg.

Waarom is dit belangrijk?

De landbouw heeft door het gebruik van mest en gewasbeschermingsmiddelen gevolgen voor de kwaliteit van het beekwater. Door de aanleg van akkerranden langs beken ontstaat een bufferstrook. Die kan voorkomen dat verontreinigende stoffen, zoals stikstof en fosfaat en bestrijdingsmiddelen, in het water terecht komen. Daarnaast wordt het mogelijk om ruimte te creƫren voor waterberging.

Dat zijn dus twee voordelen: minder stoffen in het water en meer ruimte voor waterberging. Dat betekent dat de waterkwaliteit verbetert, de natuur zich beter kan ontwikkelen en dat er minder snel wateroverlast optreedt.

Wat gaat er gebeuren?

Akkerranden die langs beken liggen komen in aanmerking voor een vergoeding. Natuurrijk Limburg gaat bekijken welke akkerranden geschikt zijn en zoekt agrariƫrs die belangstelling hebben om aan de pilot mee te doen. Het is de bedoeling om nu in totaal 10 hectare akkerranden aan te leggen. Dan worden de akkerranden gerealiseerd en wordt gekeken of de verwachte kwaliteitsverbetering ook daadwerkelijk plaats vindt. Als de proef goed verloopt is het de bedoeling dat deze aanpak breder gaat worden toegepast in Limburg.

Wat vindt de fractie Water Natuurlijk?

Wij zijn heel blij met dit initiatief en we gaan het met belangstelling volgen.

De fractie: Ruben van Beusekom, Jacqueline Aelen, Marianne den Broeder

SONY DSC
SONY DSC
Toon alle berichten in deze rubriek