Schoon en veilig water voor mens en dier

Water Natuurlijk Limburg kiest voor bescherming van ons oppervlakte- en grondwater en wil vervuiling voorkomen. We willen schoon, ecologisch gezond en veilig water voor mens en dier.

Kuifeendje

Grondwater wordt steeds belangrijker, ook als strategische buffer. We willen een goed functionerende waterzuivering maar nog liever dat er geen vervuilende stoffen in ons water komen.
Riooloverstorten die optreden bij extreme neerslag kunnen desastreus zijn voor de fauna in ons oppervlaktewater en dienen gesaneerd te worden.

Sittard

Innovatie is een speerpunt bij het verwerken van het afvalwater op de rioolwaterzuiveringsinstallaties. De modernste technieken, die micro-verontreinigingen uit het afvalwater verwijderen, worden toegepast. Maar voorkomen is nog beter. Met industriële lozers willen we zoeken naar betere methoden om te voorkomen dat milieuvreemde stoffen worden geloosd. Innovatie in de landbouw met o.a. teeltvrije zones en terugdringen van overbemesting en stimulering van kringloop of biologische landbouw vallen hier ook onder. Alleen op die wijze kunnen we o.a. overlast van de blauwalgen (de groene soep) aanpakken.

Grof afval en plastic moet verwijderd worden bij molens en harkroosters in de beken.

waterranonkel

Maar ook wij burgers moeten ons bewust zijn van de schadelijke gevolgen van (zwerf)afval voor de kwaliteit van ons water.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Toon alle berichten in deze rubriek