Water Natuurlijk Limburg zoekt kandidaten voor de verkiezingen van Waterschap Limburg in maart 2023

Passie voor Water? Interesse in bestuur? Dan zoeken wij jou!
Water Natuurlijk is de grootste – en groenste – waterschapspartij van Nederland! Maar in Limburg zijn we, met 3 van de 30 zetels in het bestuur van Waterschap Limburg, nu nog relatief klein.
Daar willen we bij de verkiezingen van maart 2023 verandering in brengen!

Water Natuurlijk Limburg
Water Natuurlijk zet zich ook in Limburg in voor schoon, veilig, gezond en betaalbaar water én voor natuur, landschap en recreatie. Water Natuurlijk is een onafhankelijke vereniging, opgericht door de provinciale natuur- en milieuorganisaties, Natuurmonumenten en Sportvisserij Nederland. Er zijn veel groene, recreatie- en milieuorganisaties die ons steunen. Ook GroenLinks, D66 en PvdA, die zelf niet meedoen aan de waterschapsverkiezingen, adviseren hun kiezers om op Water Natuurlijk Limburg te stemmen.

Water Natuurlijk Limburg zoekt kandidaten voor de verkiezingen van Waterschap Limburg in maart 2023 – iedereen is welkom – met jongeren zijn we extra blij!

Van kandidaten wordt het volgende gevraagd:

  • affiniteit met water en waterbeheer, natuur, milieu en landschap
  • kennis van waterschapszaken, of de bereidheid zich deze kennis eigen te maken
  • onderschrijven van het programma van Water Natuurlijk Limburg
  • hebben van voldoende tijd en in beginsel voor vier jaar beschikbaar (dit geldt met name voor verkiesbare kandidaten – tijdsinvestering Algemeen Bestuur ca. 6-8 uur per maand)

Cursus ‘Actief voor het Waterschap’
In aanloop naar de verkiezingen in 2023 biedt Waterschap Limburg de cursus ‘Actief voor het Waterschap’ aan. Deze gratis cursus is bedoeld voor iedereen die interesse heeft om betrokken te zijn bij het waterschap en zich misschien wel kandidaat wil stellen bij de komende verkiezingen. Het betreft een cursus van 4 avonden (25 mei, 8, 22 en 29 juni) en het bijwonen van de AB-vergadering op 6 juli 2022. Voor de cursus en/of voorlichtingsavond kunt u zich aanmelden via het aanmeldformulier op de site van het Waterschap Limburg.

Kandidaat voor het Waterschap – iets voor jou?!
Je kunt je tot 1 augustus 2022 kandidaat stellen. Je kunt aangeven of je voor een verkiesbare plek (bij de eerste 15) of voor een “steun”plek wil gaan.

Op de site van Water Natuurlijk Limburg  vind je alle benodigde informatie en documenten:  https://www.waternatuurlijk.nl/limburg/verkiezingen-2023

Hiervoor zijn de volgende documenten beschikbaar:

Hoe kun je je kandidaat stellen?

   1. Vul het kandidaatsstellingsformulier in.
   2. Schrijf, indien je voor een verkiesbare plek gaat, een korte (max. 1 A4) motivatie.
   3. Wordt (voor €25 per jaar) lid van Water Natuurlijk (mocht je dat nog niet zijn).
   4. Lees de bereidheidsverklaring door en onderteken die.
   5. Mail het kandidaatsstellingsformulier, de motivatie, en de bereidheidsverklaring naar Water Natuurlijk Limburg, t.a.v. de secretaris Lex Westland: secretariswnlimburg@ziggo.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Toon alle berichten in deze rubriek