Waterschapslasten

De waterschapslasten in Limburg behoren tot de laagste in Nederland. Water Natuurlijk Limburg wil dat zo houden. Voor bestaande taken stijgen de lasten met maximaal het inflatie percentage als het aan Water Natuurlijk Limburg ligt.

Huishoudens die de lasten niet kunnen betalen, moeten vrijstelling krijgen. Water Natuurlijk Limburg wil kwijtschelding van de waterschapslasten voor mensen met een inkomen dat lager is dan 120% van het bestaansminimum.

Ondanks de lage waterschapsbelasting wordt er al erg veel gerealiseerd in Limburg: bescherming tegen overstroming, verbeterde watersystemen, duurzaam watergebruik, fantastische plekken om te recreëren, te wandelen, te fietsen, te vissen en de terugkeer van zeldzame planten en dieren.

Ambities kosten echter geld waarbij elke euro goed besteed moet worden met publieke verantwoording. Voor nieuwe beheerstaken verwachten we dat provincie en rijk ook een financiële tegemoetkoming geven.

Door slim te investeren, intensief met anderen samen te werken en goede keuzes te maken, zorgen we ervoor dat effectief met het beschikbare geld wordt omgegaan.
De lusten en de lasten moeten in evenwicht zijn. Maar ook moet goed gedrag beloond worden en slecht gedrag bestraft.

De vervuiler betaalt, de gebruiker betaalt en de baathebber betaalt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Toon alle berichten in deze rubriek