Medicijnresten bedreigen de waterkwaliteit

Medicijnresten bedreigen de waterkwaliteit en blijken risicovol voor vissen en andere waterorganismen!

Dinsdag 16 december heeft de fractie van Water Natuurlijk Scheldestromen schriftelijke vragen gesteld aan het DB van het waterschap over het gevoerde en te voeren beleid op de schadelijke effecten van medicijnresten in het oppervlaktewater. Uitkomsten uit recent wetenschappelijk onderzoek tonen aan dat waterorganismen risico lopen door blootstelling aan medicijnresten.

Afbeelding8

Kees Polderman, ‘Waterschap Scheldestromen heeft in de achterliggende jaren voor miljoenen ge√Įnvesteerd in vispassages bij gemalen. Daaruit blijkt dat ons waterschap het nut en de noodzaak onderkent van een gezond aquatisch ecosysteem en een gevarieerde aquacultuur in poldersloten en waterlopen. Nu¬†blijkt echter dat een nieuw probleem zich aandient. En dat is dat medicijnresten de waterkwaliteit bedreigen. Medicijnresten blijken risicovol voor vissen en andere waterorganismen als die chronisch worden blootgesteld aan chemische stoffen zoals: ethinylestradiol, estradiol en diclofenac.’

Mengsels van geneesmiddelen in lage concentraties werden lange tijd als ‚Äėveilig‚Äô beschouwd. Het blijkt echter dat chemische residuen een negatief effect hebben op de waterhabitat. Gedacht moet¬† daarbij worden aan: misvormingen van vissen, vissterfte, verstoring van gedrag en negatieve effecten op de voortplanting van vissen √©n de aantasting van andere waterorganismen.

De fractie WATER NATUURLIJK heeft met het oog op het keren van deze gevaren de volgende vragen gesteld:

  1. Wat doet Scheldestromen op dit moment om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk medicijnresten in het oppervlaktewater terecht komen?
  2. Wordt er ook aan monitoring gedaan op dit terrein? En zo ja, wat zijn de resultaten daarvan?
  3. Op welke wijze is het mogelijk medicijnresten te scheiden, welke middelen heeft Scheldestromen hiervoor beschikbaar en in hoeverre worden die middelen ook ingezet?
  4. Kunnen er aanpassingen worden gedaan op afvalwaterzuiveringsinstallaties om medicijnresten uit het afvalwater te zuiveren?
  5. Wat is er al aan onderzoek gedaan of waar kunnen we op onderzoek inhaken (bv. door inschakeling van het lectoraat Water Technology van HZ University of applied sciences te Vlissingen)?
  6. Wat doet Scheldestromen aan bewustwording in de waterketen en met name bij ziekenhuizen, verpleeghuizen en zorginstellingen (die veel medicijnen gebruiken) door het wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid en het leveren van een bijdrage aan meedenken aan oplossingen om dit probleem bij de bron aan te pakken?

Kees Polderman
Frans van Kollem

Toon alle berichten in deze rubriek