Meer aandacht voor water in steden en dorpen!

Water Natuurlijk geeft landschap, natuur, cultuurhistorie en recreatie een belangrijke plaats in het waterbeheer. Daarnaast spelen we actief in op veranderingen in het klimaat: we krijgen vaker te maken met lange perioden van droogte en korte maar hevige regenbuien. Daar willen we Vallei en Veluwe tijdig op voorbereiden.

Gelukkig ziet waterschap Vallei en Veluwe water in de stad als belangrijke prioriteit voor de komende jaren. Frans ter Maten, heemraad namens Water Natuurlijk, heeft het waterschap uitgedaagd met een vernieuwende werkwijze te komen. En die is er nu met het programma ‘Veerkrachtige toekomstbestendige steden’! Het waterschap heeft hier een budget van € 500.000 voor vrijgemaakt.

Dit bedrag is niet vastgespijkerd, maar is bedoeld om in een open en gelijkwaardige samenwerking met gemeenten zinvol te besteden. Vallei en Veluwe gaat actief op zoek naar overlap tussen de doelen van het waterschap en van gemeenten. Via deze open benadering hoopt ons waterschap bij onze partners de bekendheid met het waterschap en het waterbewustzijn te vergroten.

De doelen van het waterschap staan hieronder op de zogenaamde praatplaat.

Praatplaat

Astrid Meier,

Algemeen Bestuurslid voor Water Natuurlijk bij waterschap Vallei en Veluwe

Nieuwsbrieven
Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken .

Toon alle berichten in deze rubriek