Een breed gedragen akkoord voor Noorderzijlvest

Op 24 mei 2019 is het nieuwe bestuursakkoord door bijna alle partijen in het bestuur van Waterschap Noorderzijlvest ondertekend.

De nieuwe leden van het dagelijks bestuur zijn Paul Tameling (Water Natuurlijk), Annette van Velde-Oudijk (Werk aan Water – geborgd Ongebouwd en Bedrijven), Herman Beerda (PvdA) en Eisse Luitjens (CDA, CU en VVD). Buiten de coalitie van deze partijen wordt het bestuursakkoord gesteund door de fracties van 50PLUS en Geborgd Natuurterreinen (samen twee zetels).

Water Natuurlijk is blij met het nieuwe akkoord, waarin nadrukkelijk is ingezet op een klimaatbestendig en ecologisch watersysteem. Het akkoord kun je hier lezen. Dat het akkoord door bijna alle partijen gedragen wordt geeft vertrouwen in een toekomstbestendig watersysteem dat veilig, schoon en betaalbaar is.

 

Toon alle berichten in deze rubriek