Ria Geluk voor Scheldestromen

Ria GelukIn de komende periode zullen de kandidaten voor Water Natuurlijk Scheldestromen zich voorstellen. Nu is Ria Geluk uit Nieuwerkerk aan de beurt. Hieronder geeft zij aan wat Water Natuurlijk voor haar betekent en waarom zij zich als lijstduwer kandidaat stelt voor de komende waterschapsverkiezingen.

Vanaf de oprichting van Water Natuurlijk Zeeland in 2008 ben ik betrokken geweest bij de groene waterschapspartij met hart voor blauw. Ik heb de beweging gesteund om mee te kunnen doen en mijn betrokkenheid bij de taken van het waterschap om te zetten in daden. In de beginperiode ben ik voorzitter van Water Natuurlijk Zeeland geweest. Ik was in die jaren al een groot voorstander van de fusie van de waterschappen Zeeuwse Eilanden en Zeeuws-Vlaanderen tot het waterschap Scheldestromen. Halverwege 2014 heb ik de voorzittershamer overgedragen aan Ad van de Kreeke.

Natuurlijk steun ik tijdens de komende waterschapsverkiezingen de kandidaten van Water Natuurlijk en duw mee op de lijst om stemmen te werven. Vanuit mijn activiteiten in verschillende maatschappelijke organisaties volg ik de politiek in Zeeland en daar hoort ook de bestuurslaag Waterschap bij. Nog meer en betere samenwerking tussen de overheidslagen, zeker in een overzichtelijke provincie als Zeeland is gewenst om tot betere afstemming te komen en hopelijk ook tot enige “uitdunning” van de diverse geledingen. De doelstellingen van Water Natuurlijk steun ik van harte.

Toon alle berichten in deze rubriek