Rigide

Column door Ruud Pleune

7 november 2017 Een waterschap is behoorlijk rigide in haar belastingtarieven. Je kunt aangeslagen worden voor wel/geen huiseigenaar, voor wel/geen alleenstaande en voor wel/geen ondernemer. Maar of je consequent je wc doorspoelt met water uit de regenton of  van de afwas maakt niet uit. En of je een tegeltuin en pannendak of een lemen terras en sedumdak hebt, doet er ook niet toe. Water Natuurlijk maakt zich daar al jaren druk over en de Commissie Aanpassing Belastingstelsel geeft ons hopelijk dit voorjaar aanknopingspunten om hier iets aan te doen.

Intussen moeten we in het AB de beslissing nemen of ZZP-ers ook kwijtschelding kunnen krijgen. Ook daar is het antwoord weer ja of nee en geen tussenweg. In hoeverre ze ons watersysteem belasten doet er niet toe. Ze worden ook niet gemotiveerd om daar actiever in te worden. Ons rest slechts een ja of nee. Wat verlang ik naar een minder rigide tijdperk met tinten tussen zwart en wit…

Toon alle berichten in deze rubriek