Breuk persleiding 2018 door meer factoren

De leidingbreuk vlakbij Lochem in november vorig jaar is veroorzaakt door een combinatie van factoren. Dat is de conclusie van TNO dat onderzoek deed naar de leidingbreuk. De breuk is ontstaan doordat de verbinding tussen twee buizen door de aannemer niet optimaal was aangelegd en dit in de loop van de tijd is verzwakt door een te hoge druk, hoge temperatuur en een te hoge zuurgraad van het restwater in de leiding.

Door de samenstelling van het restwater van FrieslandCampina waren de automatische ontluchters in de loop van de tijd verstopt geraakt en was veilige ontluchting niet meer mogelijk. Hierdoor liep de druk op. Inmiddels zijn er permanente ontluchters geplaatst.

FrieslandCampina Lochem investeert op basis van de bevindingen in het rapport in een speciale afvalwaterbehandelingsinstallatie die de zuurgraad van het afvalwater structureel verlaagt. Dit vermindert ook het risico op verstopping in de leiding. Deze installatie zal volgend jaar worden gerealiseerd.

Het waterschap heeft begin 2019 de beluchtingscapaciteit van de rioolwaterzuivering in Haarlo uitgebreid, zodat áls het onverhoopt toch nodig is, het restwater van FrieslandCampina vervoerd kan worden naar deze zuivering. Het waterschap en FrieslandCampina onderzoeken momenteel in overleg met gemeenten en Omgevingsdienst Achterhoek (bevoegd gezag) of er een extra koppelleiding tussen de productielocatie van FrieslandCampina in Lochem/Borculo en Haarlo gelegd kan worden.

De zuurstofgraad van het water in de Berkel is sinds december 2018 goed en wordt continu gemonitord door het waterschap. De visstand en de waterinsecten (macrofauna) in de Berkel herstellen zich eveneens. Dit is belangrijk vanwege de ecologische functie van de Berkel: afgelopen jaren heeft het waterschap de rivier heringericht om de natuur en het waterleven te verrijken. Door de breuk stroomde er eiwitrijk restwater in de rivier. Dit zorgde voor zuurstofgebrek in het water, waardoor duizenden vissen in nood kwamen en verplaatst moesten worden. Hiervoor heeft het waterschap dankbaar hulp gekregen van de lokale visverenigingen.

Toon alle berichten in deze rubriek