Geld als middel

Column door Ruud Pleune

6 november 2020   Na een lange pauze is mijn column weer terug! Ik had last van prostaatklachten en kon alleen maar het strikt noodzakelijke doen. Nu  gaat het naar omstandigheden goed. Het mooie van zo’n ziekteperiode is dat je met wat afstand kijkt naar waterschap en bestuur. Opvallend vind ik dan dat er heel veel tijd wordt besteed aan financiële discussies zonder dat er relatie met de inhoud is. Dat zie je ook terug in ons coalitieakkoord. Het enige dat kwantitatief benoemd is, is de stijging van de tarieven. Ik ben er uiteraard ook voor dat we de lasten voor de inwoners zo laag mogelijk houden. Het liefste zou ik ze elk jaar met 10% verlagen. Maar er liggen grote uitdagingen voor het waterschap. De grote uitdagingen van de 21e eeuw liggen op gebied van biodiversiteit en klimaat. Laten die twee nou juist voor een groot deel op het bordje van het waterschap liggen! Daarom kan ik tariefstijgingen goed uitleggen aan mijn achterban. Maar dan is het wel fijn als we de relatie tussen geld en inhoud benoemen. Dat maakt de keuzes inzichtelijker en dan is geld weer een middel in plaats van een doel op zichzelf.

Toon alle berichten in deze rubriek