Innovatieve vispassage in Doesburg sluitstuk van ecologische verbinding

Vistrap Doesburg

Op 28 september is de nieuwe vistrap bij de stuw in Doesburg geopend. De stuw verbindt de Oude IJssel met de Gelderse IJssel. Stuwen en gemalen zijn nodig om het water(peil) te beheren, maar vormen ook een hindernis voor vissen. Vispassages vergroten de leefomgeving van de vissen en daarmee de biodiversiteit in de wateren.

Deze vistrap is bijzonder vanwege het grote hoogteverschil, oplopend tot vijf meter, in combinatie met een grote variatie in waterstanden in de Gelderse IJssel. Met de komst van de vispassage wordt het laatste obstakel in de Oude IJssel weggenomen, zodat vissen nu ongehinderd tot in Duitsland kunnen zwemmen.

Ook de andere stuwen zijn vispasseerbaar gemaakt en over de gehele lengte van de Oude IJssel zijn natuuroevers aangelegd en moerasgebieden ingericht, zelfs middenin het stedelijk gebied van Doetinchem en Ulft. In totaal is 43 hectare nieuwe natuur gerealiseerd. Ook is er een nieuw fietspad langs de rivier aangelegd.

Waterschap Rijn en IJssel heeft gekozen voor een vispassage van het type vertical slot: het water stroomt bij dit type door een metalen bak met daarin schotten, waardoor een reeks oplopende kamers ontstaat waarin de vis omhoog of omlaag kan zwemmen. De grootte van de kamers is afgestemd op de grootste vissoort die voorkomt: de winde, die zestig tot tachtig centimeter lang kan worden. Maar de stroomsnelheid in de kamers is zodanig dat ook kleinere vissen, zoals riviergrondel en rivierdonderpad, omhoog kunnen zwemmen.

De vistrap ligt in het stadje Doesburg en naast de stuw, een sluis voor de scheepvaart en een gemaal. Bepaald geen natuurrijke omgeving, maar wel een plek waar je de veelzijdigheid van het waterbeheer kunt laten zien. Het Waterschap heeft het gebied daarom een opknapbeurt gegeven en er is een informatieparkje aangelegd voor bezoekers die meer willen weten over hoe de trap werkt.

Water Natuurlijk is erg blij met deze vispassage, die voor de natuur in het gebied heel belangrijk is. En het was ook goed te merken dat de aanleg door het hele Algemeen Bestuur werd gesteund: het belang van biodiversiteit wordt breed gesteund!

Ook de NOS besteedde aandacht aan de vispassage, en maakte een mooi filmpje; ‘Vistrap Doesburg is meesterstukje van de bouwers’.

Dit project is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, Waterschap Rijn en IJssel, gemeente Doesburg, provincie Gelderland en Watersportvereniging Oude IJssel.

Toon alle berichten in deze rubriek