Margaret van Diermen nieuw fractielid Water Natuurlijk

In de vergadering van het Algemeen Bestuur is gisteren ons nieuwe fractielid Margaret van Diermen beëdigd. Vanwege verhuizing naar een mooie plek buiten ons beheergebied, moest Andre Oldenkamp helaas zijn plek binnen het Algemeen Bestuur opgeven. Gelukkig wil onze fractievolger Margaret van Diermen nu de vrijgekomen plek innemen. Wij zijn blij met haar kennis en kunde in onze fractie. Het was ook een manier om onze man-vrouwverhouding voor onze zittingsduur weer in evenwicht te brengen. We zijn nu met 3 vrouwen en 2 mannen.

Onze nieuwe fractievolger is nu Margo de Wolf, die al met veel toewijding fractieondersteuner was.

De volledige fractie is terug te vinden op de website van Water Natuurlijk.

Toon alle berichten in deze rubriek