Platgeslagen

Column door Ruud Pleune

16 september 2018 Deze column zou gaan over de droogte, maar we hadden in het AB het nieuwe belastingstelsel op de agenda. Dat gaat over alles wat het waterschap doet, dus ook over verdroging (een verdroogd gebied heeft veel meer last van droogte dan andere gebieden). Een goed belastingstelsel zorgt ervoor dat het werk dat het waterschap moet doen vooral betaald wordt door degene die daar profijt van hebben of die het water vervuilen. Ofwel: de gebruiker en vervuiler betaalt. De Unie heeft een poging gedaan om deze principes om te zetten in een nieuw stelsel, maar dat is niet gelukt. Wij hadden de hoop dat de discussie in het AB zou gaan over waarom dit niet gelukt is en hoe het nog ten goede te keren is. Maar in plaats daarvan werd er een hele platte discussie gevoerd, die er vooral over ging of de eigen achterban niet te veel ging betalen.

Ik voelde me ontluisterd: nu hebben we de kans om het stelsel rechtvaardiger te maken en dan pakken we die kans niet! Mijn inschatting was dat het makkelijk moest zijn een partij als de VVD in onze principes mee te krijgen: meer verantwoordelijkheid leggen bij de mensen, minder eenheidsworst. Maar we kwamen bedrogen uit: meer differentiatie wordt gezien als meer regels en dat wil de VVD ook niet. Het is natuurlijk makkelijk om te zeggen dat de verkeerde discussie wed gevoerd, maar -met de hand in eigen boezem- misschien hebben wij de discussie wel compleet verkeerd ingeschat. En misschien waren we daarom na mijn ontluistering ook wel niet goed in staat om nog binnen te halen wat er binnen te halen viel. Misschien zijn wij met al onze passie en onze verbondenheid met water niet plat genoeg om voorbereid te zijn op deze discussies. Hoe leer je dat, platter worden?

Toon alle berichten in deze rubriek