Politiek & niet onafhankelijk

Column door Ruud Pleune

28 mei 2018 Ik hoor nog steeds regelmatig zeggen dat Water Natuurlijk geen politieke partij is of dat we politiek onafhankelijk zijn. Op het moment dat dat zo is zeg ik mijn lidmaatschap op en stop ik met het werk voor Water Natuurlijk. Want we zijn gelukkig absoluut niet onafhankelijk en we zijn ontzettend gekleurd: groen met hart voor blauw! We komen op voor de natuur in en om het water en voor de mensen die daar van genieten en mee samen leven. Met die visie en dat gevoel kijken we naar de wereld.

De mensen die zeggen dat we geen politieke kleur hebben bedoelen waarschijnlijk dat we geen vergelijkbare partij in de Tweede Kamer, Provinciale Staten of Gemeenteraad hebben. We zijn echte specialisten. Maar daarin zijn we niet alleen. Ook op gemeentelijk niveau zijn er al langer lokale partijen en in maart hebben we gezien dat die ook nog steeds groeien. Dat is een trend, die gaande is sinds we in Nederland de verzuiling los hebben gelaten. Mensen zitten niet meer hun hele leven vast aan kerk, vakbond, vereniging of politieke partij. Maar ze sluiten zich kortdurend aan bij een organisatie, die op dat moment het dichtst bij hen staat. Ik vind het een wonder dat landelijke partijen het eigenlijk nog zo goed doen in provincie en gemeenten. En dat er nog geen provinciale partijen mee doen aan de Provinciale verkiezingen.

Laten we onze zegeningen tellen en er van profiteren dat we behoorlijk vooruit lopen op andere partijen. Ik ben ook niet zo bang om onder te sneeuwen onder de Provinciale Verkiezingen. We hebben met ons water zoveel moois te melden en we kunnen er publicitair zoveel mee doen. Natuurlijk, dat lukt niet met een spotje en een beetje flyeren. Daarvoor moeten we wel uit onze stoel. Maar al dat moois met water gebeurt toch ook buiten? Ik wens ons vast een mooie en actieve campagne!

Toon alle berichten in deze rubriek