Succesverhalen Rijnland

Successen WN in de afgelopen jaren zijn:

  • verbetering ecologie Reeuwijk en Nieuwkoop: ‘Schone en Mooie’ veenplassen met natuurvriendelijke oevers
  • veilige en mooie dijken met goede landschappelijke inpassing synergie met natuur
  • nieuw beleid voor de sloten in de landgoederenzone voor vasthouden regen- en kwelwater
  • aandacht voor water als ‘huis van de Vis’ vismigratie, paaiplaatsen & vispassage bij Halfweg
  • duurzaamheid & innovatie centraal als thema bij modernisering afvalwaterzuivering
Toon alle berichten in deze rubriek