Belastingstelsel waterschappen snel aanpassen

Met een eigen belastingstelsel dekken de waterschappen nagenoeg alle kosten van hun taken: veilige dijken, niet te veel en niet te weinig water, schoon oppervlaktewater en het zuiveren van rioolwater. Medio december 2020 alweer hebben de waterschappen voorstellen voor de aanpassing van hun belastingstelsel aan de minister van IenW aangeboden.

De waterschappen vragen nu opnieuw aandacht voor de aanpassing van het waterschapsbelastingstelsel. In december 2020 hebben de waterschappen een voorstel voor de aanpassing van dat stelsel aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Op dit moment betalen burgers ten opzichte van bedrijven een onevenredig groot deel van deze belastingen. Deze belasting kent op dit moment één tarief voor eigenaren van woningen en eigenaren van niet-woningen. Het tarief is een percentage van de WOZ-waarde. Zoals onder andere Water Natuurlijk en de Vereniging Eigen Huis aangeven, zijn de WOZ-waarden van woningen de afgelopen jaren veel harder gestegen dan de WOZ-waarden van niet-woningen. Gevolg hiervan is dat de huishoudens een steeds groter deel van de rekening zijn gaan opbrengen. De waterschappen hebben daarom voorgesteld dat hun besturen de mogelijkheid krijgen om desgewenst voor woningen een ander tarief te hanteren dan voor niet-woningen, zodat het mogelijk wordt dat huishoudens en bedrijven zo snel mogelijk evenredig gaan en vervolgens blijven betalen aan het voorzieningenniveau van het waterschap.

Het voorstel van de Unie van Waterschappen zorgt er onder meer voor dat er voor alle belastingbetalers een gelijkmatige tariefontwikkeling ontstaat. Door vertragingstactieken van werkgeversorganisatie VNO-NCW, kritiek loopt het hele proces vertraging op. De waterschappen vragen de minister daarom om nu eindelijk eens een keuze te maken.

Toon alle berichten in deze rubriek