Beregening op de zandgronden; effecten van verdroging op de natuur

Er zijn verschillende oorzaken voor verdroging aan te wijzen. Naast ontwatering en versnelde afwatering voor de landbouw wordt verdroging ook veroorzaakt door grondwateronttrekkingen voor drink- en industriewater en beregening. Meer info

Donderdag 25 november, 15.30-18.30u, Utrecht

Toon alle berichten in deze rubriek