Bestuur Waterschap Rivierenland beste decentraal bestuur van 2018

We betrekken onze bewoners van A tot Z bij de voorbereiding en uitvoering van onze plannen.

De waterschappen doen er weer toe, zegt Mathieu Gremmen, waarnemend dijkgraaf van de best bestuurde decentrale overheid Waterschap Rivierenland. Niets voor niets waren drie waterschappen (Rijn en IJssel, Rivierenland en Vallei en Veluwe) genomineerd. ‘Eigenlijk zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat we ertoe doen, maar dat zag men lange tijd niet zo.’

Onbekend maakt onbemind
Twintig jaar geleden voerden de waterschappen hun beheerstaken uit. “Niemand zag wat we deden, en onbekend maakt onbemind. We hebben de beheerstaken nog steeds, maar we zijn nu vooral bezig met de ontwikkeling van Nederland. Of je het nu hebt over de dijkverbetering, over het klimaatbestendig maken van de omgeving of over de energietransitie. Daarin zijn we voorbeeldig mee bezig. We nemen maatschappelijke verantwoordelijkheid en zijn herkenbaar.”

Alliantie met burgers

Vooral het Waterschap Rivierenland is volgens waarnemend dijkgraaf Gremmen herkenbaar. “We voeren opvallende projecten uit. Bij een aantal dijkverzwaringstrajecten is burgerparticipatie een belangrijk onderdeel. We nemen mensen van begin tot eind mee. Open en transparant. Daarnaast hebben we een innoverende alliantie opgericht met bedrijven, die straks ook mede het plan ontwerpen én in hetzelfde project mogelijk mede de uitvoering gaan doen. Het is afgelopen met hup de bulldozer ervoor en daar gaan we.”

Luisteren
In de Omgevingswet die op 1 januari 2021 in werking treedt, moeten alle belanghebbenden samenwerken, het is alleen maar verstandig van het waterschap om inwoners nu reeds van A tot Z te betrekken bij projecten, zegt waarnemend dijkgraaf Mathieu Gremmen. “Je moet nu al anticiperen op de Omgevingswet. Inwoners hebben straks veel meer mogelijkheden in de ruimtelijke ordeningssfeer en gaan mogelijk anders denken. Daarom moeten wij als waterschap nog meer luisteren en nog meer de mensen opzoeken. Dat ben je aan de mensen verplicht als je ieder huishouden in Rivierenland een euro per dag laat betalen. We moeten iedere dag laten zien wat we doen, en vooral waarom we dat doen.”

Delen uit het interview in Binnenlands Bestuur van 17 januari 2019

Toon alle berichten in deze rubriek