Bijenhotel bekroont bloemrijke Wakkere Dijk

Bloemen en insecten worden op de Wakkere Dijk bij Munnikenland in de watten gelegd. Agrarisch Natuurvereniging De Capreton beheert het dijktalud. Nu staat er ook een groot bijenhotel. Onze dijken worden steeds bloemrijker!
Heemraad Hennie Roorda van Waterschap Rivierenland en voorzitter Marinus Robbemondt van De Capreton onthulden onlangs het bijenhotel. Het is het 13de exemplaar dat de vereniging plaatste in de Bommelerwaard.

De Capreton beheert sinds 4 jaar in opdracht van het waterschap de Wakkere Dijk, die in 2016 verrees naast het Munnikenland. In dit natuurgebied kreeg de rivier de ruimte bij hoogwater. De Wakkere Dijk beschermt de Bommelerwaard en biedt de grote grazers uit het natuurgebied een vluchtplaats bij hoogwater.

Biodiversiteit

De vereniging maait op de dijk 36 hectare en voert het maaisel af. De strook waar nu het bijenhotel staat, wordt specifiek beheerd voor meer biodiversiteit. Maaien is nodig voor zowel een sterke dijk als voor de soortenrijkdom.

Hennie Roorda, onze heemraad voor WaterNatuurlijk, ziet drie voordelen van bloemrijke dijken:

      • het ziet er mooi uit,
      • het is goed voor de biodiversiteit
      • en de sterkere grasmat is goed voor de veiligheid.

Ze legt het uit in deze video:

Toon alle berichten in deze rubriek