Circulaire economie – Aquafarm in Dodewaard – Water Natuurlijk zet zich in voor natuurlijke waterzuivering

Ons afvalwater bevat, naast verontreiniging, vele waardevolle grondstoffen waar nu te weinig mee wordt gedaan. Het verduurzamen van ons drinkwater, de zorg voor de circulaire economie en voor ons ecosysteem, maakt dat we slimmer met grondstoffen en water om moeten gaan om zo te komen tot schoon gezuiverd water met hoogwaardige grondstoffen als bijproduct.

Tot voor kort werd rioolwater als afvalwater gezien wat met grote zorg en hoge kosten gezuiverd moest worden. Het Aquafarm project zorgt voor een kanteling in dit denken door te zoeken naar het terugwinnen van de waardevolle grondstoffen die vervolgens hun weg vinden naar marktpartijen.

Wat is Aquafarm? Kort gezegd: waterzuivering en biomassaproductie.

Hoe werkt Aquafarm? Door monoculturen te laten groeien op afvalwater gebruikt Aquafarm natuurlijke omzettingsprincipes om water te zuiveren en tegelijkertijd hoogwaardige grondstoffen als eiwitten en vetten te oogsten.

Anderhalf jaar lang hebben de Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit Wageningen, onderzoekscentrum B-Ware, initiatievenfabriek P2 en 3 Waterschappen  ( Waterschap Rivierenland, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Hoogheemraadschap Noorderkwartier) kennis gebundeld en onderzoek gedaan naar het nabootsen van het natuurlijke waterzuiveringsproces en het versterken van de daarin voorkomende biologische groeiprocessen.  Zo is naar voren gekomen dat 2 organismen heel goed kunnen samenwerken, nl zoetwaterwormen voor de afbraak van slibdeeltjes en de grote kroosvaren welke zorgt voor de opname van opgeloste nutriënten als bv fosfor. En dit is nog maar het begin! In de toekomst kunnen nog veel meer organismen toegevoegd worden zoals bv mossels en kreeftjes.  Het resultaat van dit onderzoek is in de Waterzuiveringsinstallatie Dodewaard op haalbaarheid getest en dit laat mooie en veelbelovende resultaten zien. Dit is een eerste stap: in de toekomst kan Aquafarm ook gaan helpen bij het bestrijden van emissiegassen bij bv biomassaproductie of het op een natuurlijke manier verwijderen van medicijnresten uit ons afvalwater.

Aquafarm bootst het natuurlijke waterzuiveringsproces na, zet de keten van bv algen, wormpjes, mossels en plantjes compacter en sneller achter elkaar en het resultaat is minder energieverbruik en minder gebruik van chemicaliën bij de waterzuivering. En daar ligt het directe rendement voor de waterschappen: een meer kosteneffectieve en duurzame vorm van het vervullen van hun wettelijke taak: het zuiveren van ons afvalwater.

WaterNatuurlijk als uitgesproken waterpartij is een groot voorstander van dit project en steunt dit project dan ook volledig.

Toon alle berichten in deze rubriek