De Diefdijk; Wandel mee met Water Natuurlijk!

Zaterdagmiddag 14 maart organiseert waterschapspartij Water Natuurlijk een bijzondere lezing met excursie over de historie van de Diefdijklinie. Landschapshistoricus Ferdinand van Hemmen neemt u mee in het verhaal over 1000 jaar veerkrachtig leven bij de rivier. De Diefdijklinie werd in de 13e eeuw aangelegd om de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden te beschermen tegen een overstroming vanuit de Betuwe. Het landschap van de Diefdijklinie vertelt nog steeds veel over oplossingen die de mens door de eeuwen heen bedacht heeft om te overleven bij de rivier. 

Diefdijk

De lezing met aansluitend excursie begint om 14.00 uur bij Genieloods, fort Werk aan het Spoel, Goilberdingerdijk 40a in Culemborg. Deze activiteit duurt tot ongeveer 16.00 uur en is vrij toegankelijk. Er zijn géén kosten voor u aan verbonden. Wel vinden wij het fijn als u zich aanmeld. Dit kan bij Water Natuurlijk Rivierenland via susanneagterbosch@gmail.com.

Leven met water
Overal langs de Diefdijklinie zijn sporen van de strijd tegen het water zichtbaar evenals de littekens van overstromingen en dijkdoorbraken. De dreiging van water drukt een angstaanjagend stempel op dit gebied waarin de dijken een reuzenbadkuip in het landschap tekenen. Vanuit een  stukje geschiedenis  krijgt u ook een doorkijkje naar de toekomst. Centraal staat daarbij de vraag: ‘wat kunnen we leren van 1000 jaar dynamisch leven met het water?’

De waterschappen speelden en spelen een grote rol bij de inrichting van onze ruimte. Water is al eeuwen de dominante factor in de vorming van het Nederlandse landschap. De klimaatverandering dwingt de waterschappen tot flexibeler waterbeheer en flinke ingrepen in het landschap. Dijkverzwaringen, ingrepen in oude landschappen en het onder water zetten van land kunnen bedreigend zijn voor kwetsbare zaken als natuur, cultuurhistorisch erfgoed en archeologie. Maar weldoordacht uitgevoerd, bieden die maatregelen ook kansen voor al die kwaliteiten. Waterschapspartij Water Natuurlijk maakt zich sterk voor deze kwaliteiten.

Locatie: fort Werk aan het SpoelGoilberdingerdijk 40a in Culemborg

E-mail: susanneagterbosch@gmail.com

Met uw steun meer aandacht voor landschap en erfgoed.

Met uw stem meer Water Natuurlijk!

Otter in laarzen icoon waterschapsverkiezingen rijnland

Toon alle berichten in deze rubriek