Drie vrouwelijke lijsttrekkers voor Water Natuurlijk in Gelderland!

 

Op 20 maart mogen we, naast de verkiezingen voor de provinciale staten ook weer naar de stembus voor de Waterschappen. En waar de meeste partijen die meedoen oude witte mannen hoog op lijst hebben staan, doet Water Natuurlijk dat geheel anders.

In Gelderland, wordt voor alle drie de waterschappen de Water Natuurlijk kar getrokken door een vrouw!

Wat beweegt jullie jonge vrouwen om in deze oude besturen plaats te nemen?
Antoinet van Helvoirt, lijsttrekker voor het waterschap Rijn en IJssel en inmiddels al weer bijna 8 jaar bestuurder in dit waterschap,  begint enthousiast te vertellen: Het werk van de waterschappen is belangrijk, ze zorgen voor droge voeten, veilige dijken en schoon water. “Maar dat wil toch iedereen?”  hoor ik je zeggen, “daar hoef je toch niet voor naar de stembus?” “Ik zeg dan altijd: Vergelijk het maar eens met goede zorg of goed onderwijs, dat wil toch ook iedereen? De vraag is niet of je het belangrijk vindt, maar hoe je vindt dat het geregeld moet worden en dat vraagt wel degelijk om keuzes. Wij van water Natuurlijk kiezen daarbij voor de vier g’s: Groen, Gezond, Gezamenlijk en Genieten!”

Welke keuzes maakt Water Natuurlijk dan anders?
“Water Natuurlijk heeft de afgelopen jaren laten zien dat investeren in duurzaamheid loont”, gaat Astrid Meijer, lijsttrekker voor Vallei en Veluwe verder. “We hebben onze visie: consequent kiezen voor duurzame en toekomstbestendige maatregelen, in daden weten om te zetten en hebben aangetoond dat dit zich ook in financiële zin uitbetaalt. En daar krijg je energie van, letterlijk en figuurlijk”. Astrid, is naast lijsttrekker ook fractievoorzitter en werkt als zelfstandig adviseur in de watersector, onder meer als trekker van het samenwerkingsprogramma Circulair Terreinbeheer. “Liefde voor de natuur en mijn omgeving is me met de paplepel ingegoten, net als: verbeter de wereld, begin bij jezelf. En daarmee werd het zaadje geplant voor mijn passie voor water en voor mijn kernwaarden, namelijk duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid”.

Verandering
“Bovendien heeft Water Natuurlijk de afgelopen jaren hard gewerkt aan veranderingen binnen het waterschap,” vult de Nijmeegse Hennie Roorda, lijsttrekker voor Rivierenland aan. “We willen hier graag mee door gaan”. “Deze ontwikkelingen, ze smaken naar meer”. “Zo bedachten we 8 jaar geleden dat het mooi zou zijn als we uit al ons afvalwater energie zouden kunnen maken”. “En kijk. Nu ronden we de voorbereidingen af voor onze laatste energiefabriek en daarmee wordt 100% van ons afvalwater ingezet om duurzame energie te produceren”. “Droomden we 4 jaar geleden nog van een energieneutraal waterschap, nu leggen we al onze rioolwaterzuiveringsinstallaties vol met zonnepanelen, investeren we in windenergie en leveren we de warmte en koude energie, die opgeslagen zit in ons buitenwater, aan complete woonwijken in de omgeving, zodat niet alleen het waterschap energieneutraal werkt, maar dat zij ook een concrete bijdrage kan leveren aan de duurzame energietransitie in de woningen binnen onze waterschappen”.

Burgers als partners
Hennie Roorda vertelt gedreven verder: “ Maar we maken ook samen met de gemeenten werk van klimaatbestendige steden en dorpen. We zien erop toe dat bij grote dijkversterkingsprojecten burgers van meet af aan mee worden genomen. Dat was 8 jaar geleden niet vanzelfsprekend. Nu in 2019 wel. Simpelweg omdat, dankzij Water Natuurlijk, de visie binnen de waterschappen is gewijzigd; Dijken zijn niet meer alleen meer van het waterschap, maar ze zijn van ons allemaal. Ook hebben we, Water Natuurlijk, een belangrijke impuls gegeven aan het duurzaam beheren van onze bermen en dijken. Dit heeft onder andere de vondst van een bijzondere orchidee opgeleverd; het Rood Bosvogeltje, genaamd! Ook daar willen we met Water Natuurlijk, onverminderd mee door gaan, want investeren in biodiversiteit is investeren in ons klimaat.

Onze inspanningen om prachtige nieuwe zwemwaterlocaties te creëren hebben ook hun vruchten afgeworpen. Bijvoorbeeld; de Lentse en Oosterhoutse plassen in Nijmegen hebben we, ondanks veel verzet van de gemeente, toch vrij weten te houden van vervuild slib.

Bewoners van onze 3 waterschappen; Rivierenland Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe, moeten immers met een gerust hart in ons natuurwater kunnen zwemmen. Schoon water is daarom van het allergrootste belang, vinden wij van Water Natuurlijk.

Vandaar dat we ook bezig zijn om medicijnresten uit het afvalwater te halen. Onze inspanningen hebben daartoe geleid dat begin volgend jaar in de waterzuiveringsinstallatie in Groesbeek een speciale zuiveringsstap wordt ingebouwd die deze scheiding gaat realiseren. Een mooi resultaat waar we energie van krijgen, daar doen we het voor”, vervolgt Hennie.

Diversiteit
“Wat wij ook anders doen dan de andere partijen is dat wij evenveel mannen als vrouwen op onze lijst hebben staan”, vertelt Antoinet. “Juist op de verkiesbare plaatsen”, voegt ze daar snel aan toe. Ze vindt het jammer dat er nog altijd te weinig diversiteit is binnen het waterschapsbestuur. “Uit onderzoek in het bedrijfsleven is gebleken dat bedrijven met een divers samengestelde top succesvoller zijn, meer winst maken en minder vaak failliet gaan. Ik ben ervan overtuigd dat ook openbare besturen gebaat zijn bij diversiteit.” Aan ons, Water Natuurlijk, zal het in ieder geval niet liggen!”, vervolgt ze.

De  goedlachse Antoinet van Helvoirt is inmiddels al weer 8 jaar dagelijks bestuurder van het waterschap Rijn en IJsel en wil een bestuurder zijn, die dichtbij de mensen staat, die benaderbaar is. “Mensen kunnen me altijd bellen. Als er initiatieven zijn vanuit de lokale gemeenschap of bij ondernemers dan moeten zij mij of het waterschap snel kunnen vinden en een positieve gesprekspartner aantreffen die met ze meedenkt. Dan pas doen we ons werk goed”.

Toon alle berichten in deze rubriek