Gemeenten hebben meer capaciteit nodig voor klimaatdaptatie

Klimaatadaptatie op de kaart zetten en verankeren in beleid en praktijk is voor veel gemeenten een lastige opgave. De wil is er, maar het ontbreekt aan tijd en middelen. Dat blijkt uit de evaluatie van het VNG-programma dat 35 gemeenten een steuntje in de rug gaf bij het opzetten van klimaatadaptatiebeleid.
De behoefte aan ondersteuning het hoogst is bij kleinere gemeenten (20.000-40.000 inwoners). In het fysiek domein spelen verschillende grote opgaven die met elkaar samenhangen. Maar regelmatig ontbreken de tijd en het overzicht om deze opgaven gestructureerd en efficiënt aan te pakken. Daarom biedt de VNG hulp vanuit het Ondersteuningsprogramma klimaatadaptatie.

Toon alle berichten in deze rubriek