Gemeenten vergroenen bebouwde omgeving

Gemeenten onderkennen het belang van vergroening bij gebiedsontwikkeling, schrijft de VNG aan demissionair minister Schouten (LNV). Ze benadrukken daarbij dat het voor gemeenten belangrijk is dat vergroening niet apart, maar als integraal onderdeel van stedelijke ontwikkeling en inbreiding wordt meegenomen.

Vergroening van de bebouwde omgeving is belangrijk voor biodiversiteit, gezondheid, klimaatadaptatie en ruimtelijke kwaliteit. Om kwalitatief hoogwaardig groen te realiseren in combinatie met intensiever ruimtegebruik, is vanaf hetbegin een integrale, groeninclusieve ruimtelijke benadering vereist.

Het helpt gemeenten als het rijk ervoor zorgt dat groen als onlosmakelijk onderdeel van stedelijke ontwikkeling en inbreiding wordt meegenomen. Waar het rijk mede bijdraagt aan bijvoorbeeld volkshuisvesting of bereikbaarheid, zou de groenopgave (naast zaken als de energietransitie) daarvan een integraal onderdeel moeten zijn.

Toon alle berichten in deze rubriek