Medicijnen horen niet in ons water!

Ons oppervlakte water kan en moet schoner. Met dat doel zijn wij als Waterschap Rivierenland samen met andere waterketenpartners van het project Schone Maaswaterketen gestart met onderzoek naar een innovatieve methode om resten van geneesmiddelen en andere microverontreinigingen tegen zo laag mogelijke kosten op rioolwaterzuiveringen te verwijderen.

We worden steeds ouder. Dat is goed nieuws! Krijgen we te maken met ziektes, dan kunnen we die met een diversiteit aan medicijnen steeds beter bestrijden. Dat is ook geweldig nieuws. Maar daar zit ook een keerzijde aan dit goede nieuws. Door het toenemend medicijngebruik, zien we ook steeds meer resten daarvan terug in ons oppervlaktewater. Hoe komt dat? Wordt dat er bij de rioolwaterzuivering niet uitgefilterd? Nee helaas nog niet in voldoende mate. De rioolwaterzuiveringen zoals we die nu in Nederland kennen, halen deze medicijnresten er slechts voor een klein deel uit. Uit een recentelijke verschenen rapport van het RIVM “Geneesmiddelen en waterkwaliteit” blijkt dat er jaarlijks 140 ton medicijnresten in het oppervlaktewater terecht komen. Met alle gevolgen van dien. Medicijnresten zijn namelijk biologisch actieve stoffen, die weefselschade kunnen veroorzaken bij waterorganismen, evenals hormoonverstoring en gedragsverandering. Tijd dus om aan de slag te gaan. En dat doen we dan ook!

Opening van de proef om medicijnresten te verwijderen bij de Rioolwaterzuiveringsinstallaties in Papendrecht.
Opening van de proef om medicijnresten te verwijderen bij de Rioolwaterzuiveringsinstallaties in Papendrecht.

Proef

Op 24 oktober hebben wij als Waterschap Rivierenland samen met de Brabantse en Limburgse waterschapen, drinkwaterbedrijven en het Ministerie van IenM een veelbelovende proef op onze Rioolwaterzuiveringsinstallaties in Papendrecht geopend.In deze proef onderzoeken we of het mogelijk is om op grote schaal microverontreinigingen te verwijderen door actieve kool toe te voegen. Actieve kool is een speciaal behandelde koolstof die allerlei stoffen aan zich kan binden. Door toevoeging van actieve kool wordt er meer vuil uit het oppervlaktewater gefilterd, waardoor de kwaliteit van het oppervlaktewater toeneemt. In Papendrecht vindt het zuiveren van het rioolwater plaats in twee volledig gescheiden, maar wel gelijke processen. De proef vindt plaats in één van de twee processen. Zo kan het effect van de kooltoevoeging optimaal gemeten worden. De proef is gestart 1 juli 2016 en duurt negen maanden, zodat het effect bij warm en koud weer kan worden vastgesteld.

Hennie Roorda interviewt Peter Heij (Directeur Generaal IeM), Carla Moonen (Dijkgraaf Brabantse Delta) en Annette Ottolini (algemeen directeur Evides Waterbedrijf)
Hennie Roorda interviewt Peter Heij (Directeur Generaal IeM), Carla Moonen (Dijkgraaf Brabantse Delta)
en Annette Ottolini (algemeen directeur Evides Waterbedrijf)

Voorkomen beter dan genezen

Schoon oppervlaktewater is van belang voor mens, natuur, recreatie en de productie van drink- en proceswater. Naast de extra zuiveringsstappen op de rioolwaterzuiveringsinstalatie, moeten ook andere partijen maatregelen treffen om te voorkomen dat medicijnresten überhaupt het afvalwater inkomen. Van zorgsector tot farmacie. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Toon alle berichten in deze rubriek