Naar een weerbare Alblasserwaard

Als we de sponswerking van het veen in de Alblasserwaard met hogere winterpeilen beter kunnen benutten, levert dat een belangrijke aanvulling op van de grondwaterstanden. Het is ook beter voor de groei van het gras in het droge zomerhalfjaar. Dat staat in het rapport ‘Naar een weerbare Waard’, dat de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit van Zuid-Holland heeft laten opstellen.

Hoe harder we pompen, hoe harder de veengrond van de Alblasserwaard zakt. Als we op langere termijn het zwarte veen kwijtraken, dan raken we ook een grondsoort kwijt met een hoog organisch stofgehalte, met een rijk bodemleven, met een groot vochtvasthoudend vermogen. En niet alleen de bodem daalt, met het ‘verbranden’ van het veen, komt er ook CO2 vrij.

Waterschap Rivierenland laat een groot gemaal bouwen bij Hardinxveld-Giessendam. Daarvoor wordt ook een 1,5 kilometer lang en 100 meter breed boezemkanaal gegraven. Een groot gemaal bij Hardinxveld is volgens berekeningen het beste bij het beheersen van de waterpeilen.

Het te bouwen gemaal moet straks 1200 kuub water per minuut kunnen afvoeren. Qua grootte is dit ongeveer vergelijkbaar met het Kok-gemaal bij Kinderdijk. Het gemaal is belangrijk om het waterpeil beter te kunnen handhaven.

Maar nog dieper ontwateren is niet de bedoeling. Uit het oogpunt van bodemdaling is er veel voor te zeggen om, meer dan tot op heden gebeurt, het water langer vast te houden in de Waard zelf.

Toon alle berichten in deze rubriek