PAS-geld voor maatregelen tegen verdroging?

Op basis van het programma aanpak stikstof (PAS) werd alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor beschermde natuurgebieden, vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen. Zo’n toestemming ‘vooraf’ mag niet (meer), aldus de Afdeling bestuursrechtspraak.

De praktijk laat namelijk zien dat de neerslag van stikstof door onder andere verkeer en landbouw niet afneemt. Ook is er twijfel of de verschillende natuurherstelmaatregelen die onder de PAS vielen wel het beoogde effect opleveren. Daarom heeft de rechter een streep gezet door dit programma.

Vanuit de PAS werd ook bijgedragen aan maatregelen die de verdroging van natuurgebieden moeten tegengaan. Door de onzekere toekomst van de PAS, is het nu ook onzeker of deze financiering voortgezet zal worden. Water Natuurlijk vindt dat de waterschappen alvast moeten kijken hoe de verdrogingsbestrijding met volle kracht voortgezet kan worden.

Toon alle berichten in deze rubriek