Rivierenland gaat medicijnresten verwijderen bij rioolwaterzuivering Groesbeek

Water Natuurlijk vindt schoon water belangrijk. Praktijkproeven hebben inmiddels voldoende aangetoond dat het mogelijk is om geneesmiddelen te verwijderen uit het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Binnenkort besluit waterschap Rivierenland over een proefproject voor medicijnrestenverwijdering bij de rioolwaterzuivering van Groesbeek. Er moet ook een extra fosfaatverwijdering komen. We hopen dat dit project snel van start kan gaan en dat het waterschap het geleerde ook bij andere installaties in de praktijk gaat brengen.

In Nederland worden steeds meer medicijnen gebruikt. De resten daarvan komen in sloten en rivieren terecht. Ze vormen daar een mogelijk probleem voor de ecologische waterkwaliteit en de drinkwaterbereiding.

Om deze situatie te verbeteren moeten er in de gehele medicijnketen – van productie, gebruik, inzameling en zuivering – stappen worden gezet. Dus ook bij de zuivering van rioolwater.

Een paar jaar geleden is via een landelijke hotspotanalyse  in beeld gebracht op welke locaties de waterkwaliteit het meest wordt beïnvloed door geneesmiddelen in gezuiverd afvalwater. Dit STOWA-rapport laat zien dat ongeveer vijftig procent van de totale concentratieverhoging bij lozingspunten in het oppervlaktewater veroorzaakt wordt door tien procent van de zuiveringsinstallaties (31 stuks). De rioolwaterzuiveringsinstallatie van Groesbeek is er daar een van. Deze RWZI loost op de Leigraaf en in droge perioden bepaalt het effluent in grote mate de waterkwaliteit.

Water Natuurlijk ziet graag dat de grootste bronnen van verontreiniging door medicijnresten in oppervlaktewater, waaronder rioolwaterzuiveringen, worden aangepakt. We willen namelijk voorkomen dat medicijnresten en hormonen in het water terecht komen.

Evelien Schösser

Commissielid Waterketen bij waterschap Rivierenland voor Water Natuurlijk

Toon alle berichten in deze rubriek